Algemene voorwaarden

VERZAKINGSRECHT VERKOOP OP AFSTAND De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij van de aankoop afziet, zonder een vergoeding en zonder reden op te geven, gedurende 7 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de goederen. Voor geleverde diensten en voorwerpen die bedrukt zijn met het logo van een firma, heeft de consument dit recht niet. Deze clausule geldt alleen voor Belgische klanten. Indien de klant van de aankoop afziet is hij wel verplicht om volgende dingen te doen : Het Limburgs Wijnhuis (Sint-Trudostraat 22, 3560 Lummen) per brief (liefst aangetekend) op de hoogte brengen. Goederen ongeschonden en op kosten van de consument terug sturen aan het Limburgs Wijnhuis. Vooraleer de goederen worden gecrediteerd moeten zij terug onbeschadigd in het bezit van het Limburgs Wijnhuis zijn. Dit zegt de wet en moeten we publiceren In de praktijk: Indien de wijn U niet zou bevallen, geeft U een belletje of stuurt een mail en de (volle) flessen worden vervangen of terugbetaald. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst zijn alle facturen contant te betalen. Betalingen kunnen door middel van een bankoverschrijving of kontanten. De wijze van vervoer en kostprijs wordt vooraf afgesproken met de klant. Al onze wijnen zijn 75 Cl, tenzij anders vermeld. Glazen in bruikleen: Ontbrekende en gebroken glazen worden aangerekend aan €4 per glas. Bestellingen die worden geplaatst, en niet worden afgehaald, worden gefactureerd na 30 kalenderdagen. De klant heeft in dit geval geen enkel recht om af te zien van de goederen/diensten. De goederen kunnen uiteraard nog steeds worden afgehaald NA betaling ervan.

Afdrukken